Przepychanie kanalizacji

Kanalizacja to jedna z ważniejszych sieci w budynkach prywatnych i komercyjnych. Dzięki niej ścieki i zanieczyszczenia są we właściwy i bezpieczny sposób odprowadzane, a także składowane. W przypadku gdy przewody kanalizacyjne zostają zanieczyszczone lub zapchane, może dojść do powstania trudnych w usuwaniu zatorów. W ich przypadku najskuteczniejszą metodą udrażniania rur jest przepychanie kanalizacji ciśnieniowo. Taka technika nie narusza struktury przewodów i gwarantuje szybkie przepchnięcie nieczystości w kierunku większych odpływów.

 

Na czym polega ciśnieniowe przepychanie kanalizacji?

Ciśnieniowe przepychanie kanalizacji polega na wykorzystaniu specjalnych urządzeń i pomp, które pozwalają wtłoczyć do przewodów wodę pod bardzo wysokim ciśnieniem. To ona rozdrabnia zatory i wypłukuje je ze ścian rur. Następnie zanieczyszczenia spływają do większych przewodów kanalizacyjnych bądź do studzienek rewizyjnych, skąd zostają usunięte mechanicznie lub ręcznie.

Przepychanie kanalizacji